B2B local support

ANALIZA RYNKU

Kompleksowo opracowujemy informacje o polskim rynku w określonej branży. Analiza może obejmować:

  • Specyfikę rynku w danym zakresie;
  • Warunki administracyjno – prawne wejścia na rynek, z uwzględnieniem konieczności uzyskania certyfikatów, licencji, zezwoleń itd.;
  • Informację o obciążeniach fiskalnych;
  • Prognozę kosztów funkcjonowania na rynku;
  • Wskazanie możliwych strategii wejścia na rynek polski;
  • Analizę konkurencji;
  • Pomoc w wyborze kanałów sprzedaży.

Przygotowujemy także indywidualnie opracowaną bazę danych firm konkurencyjnych, potencjalnych partnerów handlowych oraz instytucji, z którymi kontakt jest niezbędny w związku z przedmiotem działalności. Pomagamy w sporządzaniu oferty handlowej, tłumaczeniu stron internetowych. Oferujemy specjalistyczną pomoc w organizacji spotkań biznesowych w Polsce.