B2B local support

KSIĘGOWOŚĆ

W ramach usług księgowych oferujemy:

  • Prowadzenie ksiąg handlowych, prowadzenie ewidencji, rejestrów oraz sporządzanie deklaracji i zestawień wymaganych przepisami prawa podatkowego;
  • Obsługę kadrowo-płacową, w tym m.in. prowadzenie akt osobowych, kart wynagrodzeń, ewidencji czasu pracy, prowadzenie rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne;
  • Sporządzanie statystyk, deklaracji i raportów;
  • Reprezentację przed organami podatkowymi, ubezpieczenia zdrowotnego i społecznego;
  • Doradztwo w ustaleniu najbardziej korzystnej formy opodatkowania i optymalizacji kosztów;
  • Audit procesów księgowych i nadzór księgowy.