B2B local support

OBSŁUGA PRAWNA

Zapewniamy obsługę prawną dla przedsiębiorców i spółek prawa handlowego, głównie w zakresie:

  • Prawa gospodarczego i handlowego;
  • Prawa spółek;
  • Prawa pracy;
  • Opiniowania dokumentów w zakresie obrotu gospodarczego;
  • Porad i opinii prawnych;
  • Przygotowania projektów umów;
  • Reprezentacji w postępowaniach sądowych, administracyjnych i innych.