B2B local support

WINDYKACJA

Dla naszych klientów prowadzimy windykację należności oraz monitoring płatności. Usługi są realizowane przez zespół specjalistów i obejmują takie działania jak:

  • Windykacja polubowna;
  • Windykacja terenowa;
  • Postępowanie sądowe i egzekucja komornicza;
  • Wykup wierzytelności;
  • Restrukturyzacja zadłużenia;
  • Wywiad gospodarczy i detektywistyczny;
  • Szkolenia w zakresie zarządzania należnościami.

Skuteczna windykacja i monitoring płatności umożliwia zachowanie płynności finansowej i wspiera bezpieczeństwo obrotu gospodarczego.