B2B local support

ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI

Oferujemy pomoc organizacyjną, księgową, doradczą, prawną i administracyjną w założeniu firmy w Polsce i w Czechach. Prowadzimy doradztwo w zakresie wyboru formy prowadzenia działalności, a następnie kompleksowo realizujemy proces rejestracji spółki.

W określonych przypadkach umożliwiamy zakup gotowej spółki z o.o. (ready-made company). Spółki, które oferujemy do odsprzedaży, są wolne od roszczeń osób trzecich, nie są stronami jakichkolwiek umów, które mógłby rodzić zobowiązania w przyszłości.

Rejestracja spółki jest realizowana w obecności klienta lub na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.