B2B local support

ZESPÓŁ

 

Patrycja Lewandowska - Key Account Manager, zarządzanie sprzedażą usług, project manager, pełny zakres customer - service, wywiad gospodarczy.

Dr Małgorzata Hasiewicz – doktor nauk prawnych (wykształcenie polskie i niemieckie), wykładowca akademicki, radca prawny, obsługa przedsiębiorców oraz jednostek samorządu terytorialnego, doświadczenie w obsłudze prawnej po niemiecku.

Rafał Lewandowski - współzałożyciel i udziałowiec Spółek Grupy Lambert & Wood, specjalizujących się w obsłudze prawnej i finansowej przedsiębiorstw polskich oraz zagranicznych, analiza projektów pod kątem podatkowym, doradztwo księgowe i finansowe, sprzedaż usług.